Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next


Индикативен график
За разглеждане на графика за 2018г. натиснете тук,
а за 2020г. натиснете тук.
Актуализация на графика към 28.08.18г.
Актуализация на графика към 27.12.18г.
Актуализация на графика към 05.03.19г.
Актуализация на графика към 10.06.19г.
Актуализация на графика към  24.09.2019 г.
Актуализация на графика към  25.10.2019 г.
Актуализация на графика към  14.07.2020 г.
Индикативен график за 2021 г.
Актуализация на Индикативен график за 2021 г. от 22.03.2021 г.
Индикативен график за 2022г.
Актуализиран график за 2022г.
Актуализиран график за 2022г. - 29.12.21г.
Актуализиран график за 2022г. - 27.05.22г.
Актуализиран индикативен график за 2023 г.-20.02.2023г.
Актуализиран индикативен график за 2023 г.-03.04.2023г.
Актуализиран индикативен график за 2024 г.-07.09.2023г.
Актуализиран индикативен график за 2024 г.-30.08.2023г.
Актуализиран индикативен график за 2024 г.-13.03.2024г.