Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Профил на купувача >> Информация за възложителя
Официално наименование Сдружение "Местна инициативна група Белене-Никопол"
Булстат 177027228
Адрес пл. "България" №1, ет.1
Град Белене
Пощенски код 5930
Държава България
Лице за контакт Ивайло Катевски; Цветомир Цветанов
Телефон 0889604904; 0898200061
Факс -
Електронна поща [email protected]
Адрес на възложителя (URL) http://mig-bn.eu
Адрес на профил на купувача
(URL)http://mig-bn.eu/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.html#Профил на купувача