Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Март
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
Дата на публикуване 13.04.2016г.
      Два броя еднодневни информационни срещи/семинари за  
популяризиране процеса на разработване на Стратегията за местно  
развитие на територията на общините Белене и Никопол се проведоха  
на 9 и 10  март, в двата крайдунавски града.  
     В Белене срещата беше  зала № 26 на общинската администрация,  
а в Никопол в заседателната зала на Общината. Присъстващите бяха  
запознати от представители на Местна инициативна група проекти по  
ЛИДЕР в периода 2007-2013, както и срещани  трудности по   
прилагането на подхода в посочения програмен период. Очертани бяха  
приложимите мерки по Стратегията за местно развитие за 2014-
2020година.
      Срещата е част от подготовката за създаването на Местна  
инициативна група Белене-Никопол.