Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Юни 2019г.
     В изпълнение на Административен договор № РД50-19/27.02.2019 г., за предоставяне на БФП по процедура № BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., група от 5 представители на МИГ Белене-Никопол, ръководени от г-жа Димитрина Проданова - изпълнителен директор и в присъствието на г-н Джузепе Де Франческо - Почетен консул в Почетно консулство на Италия в България, посетиха потенциалния си партньор от Италия, МИГ „Триньо Кастеллелче“ (GAL Trigno Castellelce), в периода 27-30 май 2019 г., с цел запознаване и представяне на партньорите, както и обсъждане на бъдещ проект за транснационално сътрудничество.
Съгласно предварително съгласуваната програма, непосредствено след пристигането си в Италия, членовете на групата от МИГ „Белене-Никопол” бяха приети от представители на домакините МИГ „Триньо Кастеллелче“ в административната сграда на община Аньоне. Срещата беше проведена в представителната зала на общината, на която присъстваха от италианска страна г-н Никола Де Сантис, ръководител на проекта EURelations EEIG от регионалната администрация със седалище в Кампобасо, Президента на МИГ „Алто Молизе” (GAL “AltoMolise”) г-жа Серена Ди Нучи, арх. Марио Ди Лоренцо - Директор,  административен и финансов мениджър на МИГ “Алто Молизе ”, г-жа Мена Чичетти - административния секретариат и контрол, д-р Милена Роса - експерт по предварително проучване и контрол на МИГ “Алто Молизе ”, д-р Клоридано Белокио - директор на МИГ „Триньо Кастеллелче“ и директор на МИРГ “Молизе Кростиеро“ (FLAG“Molise Costiero”), както и други лица представители на местната инициативна група и общината.
На работната среща изпълнителният директор на МИГ Белене-Никопол г-жа Димитрина Проданова изнесе презентация за територията на българския МИГ, природните и културни забележителности, местното икономическо развитие и перспективите пред местните общности. Беше представено и предварителното проучване на тема „Проучване и определяне на местните идентичности с цел териториален маркетинг и устойчиво развитие на територията на Сдружение „МИГ Белене - Никопол“ , извършено по проекта.
След проведени консултации между участниците в срещата на импровизирана официална церемония беше подписано споразумение за сътрудничество между четирите местни инициативни групи от България и Италия - МИГ „Белене-Никопол”, МИГ „Сандански”, МИГ „Триньо Кастеллелче” и МИГ „Алто Молизе”.
     През втория ден от визитата представителите на МИГ „Белене - Никопол”, придружени от представители на институциите и италианските местни инициативни групи, бяха приети от Регионалния съветник за селскостопанска и хранително-вкусова политика и развитие на селските райони Никола Кавалиери. На срещата бяха обсъдени въпроси от общ характер, като установяване на дългосрочни взаимоотношения по линия на транснационалното сътрудничество, успешно осъществяване и постигане на целите в съвместни проекти, тяхното финансиране и бъдещи партньорства с GEIE EuRelations. Съветникът изрази подкрепата си за започнатото начинание, пожела успешна работа до края на визитата, както и желанието си да посети България.
     Бяха посетени обекти, изпълнени с финансовата помощ на МИГ „Триньо Кастеллелче“ и бяха осъществени срещи с кмета на Монтенеро Никола Травалини и новоизбрания кмет на Палата г-жа Мария Ди Лена .
     В последния ден от визитата гостуващите местни инициативни групи от България бяха посрещнати от вице-президента на FLAG г-н Доменико Гуидотти. На събитието присъстваха също директора г-н Клоридано Белокио, г-жа Стефаниа Аиелло, президента на МИГ „Триньо Кастеллелче” г-н Луиджи Беркичи и други членове на оперативния екип на МИРГ.

     Заключителния етап от визитата протече със среща в стеснен кръг в офиса на МИГ „Триньо Кастеллелче ” между президента на МИГ „Trigno Castellelce” г-н Луиджи Беркичи, директора на МИГ Триньо Кастелелче г-н Клоридано Белокио, г-жа Димитрина Проданова, г-жа Анита Мариянова, г-жа Ирина Илиева, г-жа Стефаниа Алиелло и преводачи. Бяха обсъдени потенциални идеи за дейности, които да бъдат включени в проекти за сътрудничество и се подписаха споразумения за сътрудничество с МИГ „Триньо Кастеллелче ”.