Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

 
Новини - м. Май 2023г.
                                                                             П О К А Н А
                                
за участие в информационни среща със заинтересованите страни
                                            на територията на МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

     Екипът на Местна инициативна група Белене - Никопол кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно приложеният график:

    Информационни дни:
- с. Татари, община Белене: дата: 25.05.2023 г., 10:00 часа; място: Пенсионерски клуб в сградата на Читалището;
- гр. Белене: дата: 25.05.2023 г., 14:00 часа; място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;
- с. Бяла вода, община Белене: дата: 26.05.2023 г., 10:00 часа; място: НЧ „Възраждане-1924, ул. „Васил Левски“ № 14;
- с. Деков, община Белене: дата: 26.05.2022 г., 15:00 часа, място в сградата на     
кметство с. Деков, ул. „Неделечо Георгиев “ № 9;
- с. Въбел, Община Никопол: дата: 29.05.2023 г., 10:00 часа; място: НЧ „Развитие-1900“, пл. „Ленин“ № 6;
- с. Новачене, Община Никопол: дата: 29.05.2023 г., 14:00 часа; място: НЧ „Съгласие - 1907”, ул. „Ленин“ № 1;
- с. Муселиево, Община Никопол: дата: 30.05.2023 г., 10:00 часа; място: Народно Читалище „Петко Симеонов 1905“;
- гр. Никопол: дата: 30.05.2023 г., 14:00 часа; място НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Срещите се изпълняват с цел запознаване на населението от територията на МИГ Белене-Никопол с изпълнението на проект на Местна инициативна група Белене-Никопол „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“,  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно подписан Административен договор № РД 50-128/11.04.2023 г.


ОЧАКВАМЕ ВИ!

За връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол:
тел. 0878548963, e-mail: [email protected], web: http://mig-bn.eu/
                                                                              П О К А Н А
                                                      за участие в информационни конференции
                                                    на територията на МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

     Екипът на Местна инициативна група Белене - Никопол кани  представителите  на местната власт, бизнеса, неправителствените организации, земеделски производители, медии и широката общественост и гражданите от общините Белене и Никопол на информационни конференции в населените места съгласно приложеният график:
oгр. Белене: дата: 31.05.2023 г., 10:30 часа; място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;
oгр. Никопол: дата: 02.06.2023 г., 10:30 часа; място НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.

     Информационните конференции са за изпълнението на проект на Местна инициативна група Белене-Никопол „Подготвителен проект за дейности по подпомагане процеса на разработване на Стратегия за ВОМР на Местна инициативна група Белене-Никопол за програмен период 2023-2027 г.“,  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно подписан Административен договор № РД 50-128/11.04.2023 г.


                                              ФОТОКОНКУРС

                         ПО СЛУЧАЙ  ПРАЗНИКА  СНЦ „МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“  ОБЯВЯВА
                                           ФОТО  КОНКУРС НА ТЕМА
„РЕКАТА И ХОРАТА“

     Регламент на фото конкурс „Реката и хората“ 2023: тук
                                        СНЦ “МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“
                               ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
                                     НА ТЕМА
„ТИХИЯТ БЯЛ ДУНАВ“
                       ПОСВЕТЕН НА ПРАЗНИКА НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

Регламент на конкурса:
1. Тема: ”Тихият бял Дунав”
2. Цел: Целта на конкурса е да се стимулира детското творчество и въображение в областта на изобразителното изкуство и да се даде възможност за изява на децата от детските градини на територията на общините Белене и Никопол. 
3. Период за провеждане на конкурса: 29.05.2023 г. - 19.06.2023 г.                   
4. Условия за участие: тук