Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
Списък поръчки - 2017г.
Профил на купувача >> Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП
Дата на качване: 07.10.17г.
Списък поръчки - 2018г.
Дата на качване: 12.03.18г.
Списък поръчки - 2018г.
Дата на качване: 01.08.18г.
Списък поръчки - 2018г.
Дата на качване: 08.10.18г.
Списък поръчки - 2018г.
Дата на качване: 10.01.19г.
Списък поръчки - 2019г.
Дата на качване: 28.02.19г.
Списък поръчки - 2019г.
Дата на качване: 12.03.19г.
Списък ЗОП - 2019г.
Дата на качване: 02.04.20г.
Списък ЗОП - 2020г.
Дата на качване: 13.03.20г.
Списък ЗОП - 2021г.
Дата на качване: 08.04.21г.
Списък ЗОП - 2022г.
Дата на качване: 06.05.22г.