Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next
 

Новини - м. Юли 2018г.
     Специален гост на състезанието беше Иван Звездев, който беше и председател на журито, което определи победителите в тазгодишната надпревара - I място СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Белене, II място НЧ „Петър Парчевич 1927“ - с. Асеново, община Никопол, III място ДГ „Знаме на мира“ - гр. Белене.

     Част от тричленното жури бяха също Д-р Бистра Павловска - Председател на Общинския съвет в гр. Белене и Анита Мариянова - Технически сътрудник в Местна инициативна група Белене-Никопол.
Цялото мероприятие се организира съвместно и с подкрепата на програмата „Interreg: Danube Transnational Programme LENA”, ДПП „Персина“ -  Белене, Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен и Сдружение „Местна инициативна група Белене-Никопол“, което осигури наградите за победителите в кулинарното състезание. А всички те бяха връчени лично от Председателя на Управителния съвет на Сдружението - г-н Милен Дулев.
Местната инициативна група честити победата на отбора на СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Белене и поздравява всички останали участници за чудесното представяне!
Всички събития, които бяха част от календара на „Фестивал на река Дунав“ 2018, бяха изключително успешни и в тях взеха участие стотици жители и гости на града.
ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАСТВАНЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG16RFOP002-2.022 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол“

     МИГ Белене-Никопол  уведомява всички кандидат-бенефициенти, че във връзка с постъпило запитване по процедура BG16RFOP002-2.022 МИГ Белене-Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол“ е установена техническа по своя характер грешка в  Приложение Б „Бизнес план“, част от пакет „Документи за попълване към Условия за кандидатстване“, в  работен лист „Прогнозни ОПР и ОПП“, Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта“, в колона „Базова година“, състояща се в погрешно уточнената в скоби „2014“.
Във връзка с гореизложеното, на 16.07.2018 г., УС на МИГ Белене-Никопол проведе  заседание, на което реши следното:
„РЕШЕНИЕ № 19:
„…
     В Приложение Б „Бизнес план“, включено в пакет Документи за попълване към Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.022  МИГ Белене-Никопол „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене - Никопол“, в работен лист „Прогнозни ОПР  и ОПП“, Таблица 15 „Прогнозен отчет за приходите и разходите след проекта“, в колона „Базова година“, допълнителното уточнение в скоби „2014“, поради техническа грешка, да се счита за:
-„2017“ - за Първи краен срок за кандидатстване с проектни предложения 24.09.2018 г., 16:30 часа;
-„2018“ - за Втори краен срок за кандидатстване с проектни предложения 24.06.2019 г., 16:30 часа;
-„2018“ - за Трети краен срок за кандидатстване с проектни предложения 20.01.2020 г., 16:30 часа,
както от кандидатстващите с проектни предложения, така и от назначените за всеки конкретен прием Комисии за оценка на проектите.
…“
     Към настоящия момент няма подадени проектни предложения в системата на ИСУН 2020 по процедура на подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.022 МИГ Белене-Никопол  „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Белене-Никопол“.
ДУНАВСКА ТРАПЕЗА