. 2021.П О К А Н А
за участие в обучение на местни лидери и за уязвими групи и застрашени целеви групи, включително роми
на територията на МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ

     Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на обучения на местни лидери в населените места на теми: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по СВОМР“, както и „Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР“.
     Обученията ще предоставят практическа информация, касаеща  мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.


Графикът за провеждане е следният:

  1. В гр. Белене: дати: 11, 12 и 13 август 2021 г., час: 10:00 часа, място: зала 26 на Община Белене, адрес: ул. „България“ № 35;
2. В гр. Никопол: дати: 17, 18 и 19 август 2021 г., час: 10:00 часа, място: НЧ „Напредък 1871”, адрес: ул. „Христо Ботев“ № 6.
Целта на обученията е повишаване на капацитета и информираността, свързани с подготовката и кандидатстване чрез проектни предложения, бизнес планиране, изпълнение и отчитане на проекти - съгласно изискванията на мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол.ОЧАКВАМЕ ВИ!

За връзка с екипа на МИГ Белене-Никопол:
тел. 0878548963, e-mail: [email protected], web: http://mig-bn.eu/