Местна инициативна група
Белене - Никопол


Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони -
Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

М
Back
Next
Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
 

ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
ivokatewski@abv.bg - форма за обратна връзка Благодаря за проявеното внимание!'; $blagodarya.='

Съобщението Ви беше изпратено успешно.

'; $syobshtenie_kopie='

Копие от съобщението Ви бе изпратено на посочения от Вас имейл адрес

'; $problem='

Имаше проблем с изпращането на съобщението Ви!

Проблемът най-вероятно се дължи на грешка от страна на сървъра.
Молим за извинение за причиненото неудобство.
Ако Ви е удобно, моля изпратете отново съобщението си.

'; $spam_no_more='

Съобщението Ви съдържа непозволени символи!

Поради опасност от спам-атака, съобщението НЕ бе изпратено!

'; $popylni='Моля, попълнете валиден имейл адрес и име.'; $popylni_body='Моля, въведете съобщение.'; $email=''; $body=''; $greshka_ime=''; $greshka_body=''; $displayForm=true; if ($_POST){ $email=filter_var($_POST['email'], FILTER_SANITIZE_EMAIL); $body=stripslashes($_POST['body']); // валидиране на e-mail адреса $valid=eregi('^([0-9a-z]+[-._+&])*[0-9a-z]+@([-0-9a-z]+[.])+[a-z]{2,6}$',$email); $spam=eregi("(\r|\n)(to:|from:|cc:|bcc:)",$body); $headers = "MIME-Version: 1.0" . "\r\n"; $headers.= "Content-type: text/html; charset=utf-8"."\r\n"; $headers_potvyrzhdenie.=$headers."From:".$to."\r\n"; $headers_potvyrzhdenie.="Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"."X-Mailer: PHP\n"; $ime = $_POST['ime'] ; $potvyrzhdenie_syobshtenie="Здравейте, ".$ime."! Това е копие от съобщението, което ми изпратихте от формата за обратна връзка на www.parvisait.com: "."\r\n"; $greetings='Сърдечни поздрави, Страхил'; $reply=$potvyrzhdenie_syobshtenie."\n".'
'.$body."\n".'
'.$greetings; $headers.="From:=?UTF-8?b?".base64_encode($ime)."?=<".$email.">\n"; $headers.="Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"."X-Mailer: PHP\n"; $subject="=?UTF-8?b?".base64_encode($tema_pismo)."?=\n"; $potvyrzhdenie_tema="=?UTF-8?b?".base64_encode($potvyrzhdenie_tema)."?=\n"; if ($email && $body && $valid && !$spam){ if ($_POST['kopie']=='da') {mail($email,$potvyrzhdenie_tema,$reply,$headers_potvyrzhdenie);} if (mail($to,$subject,$body,$headers) ) { $displayForm=false; echo '
'; echo $blagodarya; if ($_POST['kopie']=='da') { echo $syobshtenie_kopie; } echo '
'; }else { // съобщението не бе изпратено поради грешка на сървъра echo $problem; } }else if ($spam){ // спам опит echo $spam_no_more; }else{ // съобщение за непопълнени полета if (($ime=='')||(!$valid)) {$greshka_ime=$popylni; } if ($body==''){ $greshka_body=$popylni_body; } } } if ($displayForm){ ?>

Моля, въведете Вашето име, имейл адрес и съобщение.


Име:
  Желаете ли копие от съобщението Ви? Да
(писмо ще бъде изпратено на посочения от Вас имейл адрес)
www.parvisait.com