Наименование на член на КВО Представител за ЮЛ:Седалище и адрес на управление
за ФЛ:адрес
Сектор и заинтересована
страна
1. Малинка Василева Малинка Василева гр. Белене Нестопански сектор/читалище
2. Община Никопол
ЕИК 000413885
Ивелин Савов гр. Никопол, ул. "Ал.   
Стамболийски" №5
Публичен сектор/ Общини
3. Община Белене,
ЕИК 000413579
Милен Дулев гр. Белене, ул. „България” № 35 Публичен сектор/ Общини
4. НЧ „Напредък 1871”
ЕИК 114084963
Ралица Маринова гр. Никопол, ул. „Христо Ботев” № 6 Нестопански сектор /Читалище
5. „Елиa Милк” ООД
ЕИК 114687744
Турай Татарлъ с. Драгаш войвода, община Никопол, ул. „Петър Велчев” № 16 Стопански сектор/бизнес
6. ЗП „ Пламен Дулев”, БУЛСТАТ 8404211443 Пламен Дулев гр. Белене, ул. „Черно море” № 7 Стопански сектор/бизнес
7. ЗП „Милен Иванов”
ЕИК BG7405303964
Милен Иванов гр. Белене, ул. „Украйна” № 3, бл. 5/51, вх. А, ап. 3 Стопански сектор/ бизнес
8. НЧ "Виделина - 1897",
ЕИК 000404338
Наташа Георгиева с. Деков, община Белене, площад "Възраждане" № 5 Нестопански сектор /Читалище
9. Фондация "Устойчиво бъдеще"
ЕИК 176653439
Мирослав Братанов гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий” № 20, бл. 3/51, вх. А, ап. 7 Нестопански сектор/ НПО
10. Сдружение „Културен център Евгений Босилков - Белене”
ЕИК 176855797
Паоло Кортезе гр. Белене, ул. „Страцин” № 2 Нестопански сектор/ НПО
11. Сдружение „Алтернатива за Дунав”
ЕИК 176652262
Мария Павлова-Кондрова гр. Белене, ул. „България” № 37 Нестопански сектор/ НПО
12. Училищно настоятелство към ОУ „Васил Левски”
ЕИК 114539286
Момчил Линов гр. Белене, ул. „Епископ Евгений Босилков” № 1 Нестопански сектор/ НПО
13. НЧ „Изгрев - 1927”
ЕИК 000404466
Людмила Лазарова с. Кулина вода, община Белене, ул. „Георги Димитров” № 45 Нестопански сектор /Читалище
14. НЧ „Развитие 1900”
ЕИК 114090293
Боряна Халова с. Въбел, община Никопол, ул. „Ленин” № 6 Нестопански сектор /Читалище
15. НЧ „Петър Парчевич 1927”
ЕИК 114088901
Мария Иванова с. Асеново, община Никопол, ул. „Трети март” № 56 Нестопански сектор /Читалище
16. НЧ „Съгласие - 1907”
ЕИК 114087482
Детелина Петкова с. Новачене, община Никопол, ул. „Ленин” № 1 Нестопански сектор /Читалище
17. НЧ „Съгласие - 1907”
ЕИК 114087799
Красимира Илиева с. Лозица, община Никопол, ул. „Борис Ганчев” № 55 Нестопански сектор /Читалище
18. НЧ „Просвета 1927”
ЕИК 114096588
Маргарита Сорева с. Драгаш войвода, община Никопол, ул. „Петър Велчев” № 73 Нестопански сектор /Читалище
19. НЧ „Зора - 1905”  ЕИК114094509 Илиана Блажева с. Бацова махала, община Никопол, ул. „Георги Димитров” № 34 Нестопански сектор /Читалище
20. „Габриела Каплан” ЕООД
ЕИК 203395946
Каплан Топишев гр. Никопол, ул. „Морава” № 17 Стопански сектор/бизнес
21. ЕТ „Славянка Маринова”
ЕИК 824120756
Славянка Маринова гр. Белене, ул. „Хан Аспарух” № 7 Стопански сектор/бизнес
22. „Ани и Яни” ЕООД, ЕИК 200942050 Анна Давидова гр. Белене, ул. „Шипка” № 8
Стопански сектор/бизнес
23. „ХЕРА Белене” ЕООД
ЕИК 200979764
Бистра Павловска гр. Белене, ул. „Иван Вазов” № 10, бл. 2/42, вх. Д, ап. 15 Стопански сектор/бизнес
24. ЕТ „TАРА Женя Генова 64”
ЕИК  BG 201197912
Женя Генова гр. Белене, ул. „Цанко Церковски” № 37 Стопански сектор/бизнес
25. ЗП  „Тони Рупов”
ЕИК 9506161429
Тони Рупов гр. Белене, ул. „Александър Стамболийски” № 39 Стопански сектор/бизнес
26. ЗП „ Росен Кирилов”
ЕИК 6505011429
Росен Кирилов гр. Белене, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 2 Стопански сектор/бизнес
27. ЕТ „Силвия Михайлова 84”
ЕИК 203393190
Силвия Михайлова гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий” № 22, бл. 2/51, вх. Д, ап. 9 Стопански сектор/ услуги
28. „Майкромет” ООД,
ЕИК 114141282
Тихомира Лазарова гр. Белене, ул. „Добруджа” № 6 Стопански сектор/бизнес
29. ЗП „ Блажко Петков”
ЕИК 8706291407
Блажко Петков с. Петокладенци, община Белене, ул. „Шипка” № 3 Стопански сектор/бизнес
30. „Теодора 60”  ЕООД
ЕИК 202744829
Теодора Йорданова гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски” № 1 Стопански сектор/бизнес
31. ЕТ „Шумов 91”
ЕИК 114022068
Георги Георгиев с. Муселиево, община Никопол, ул. „Искър” № 17 Стопански сектор/бизнес
32. Анелия Петкова Анелия Петкова гр. Никопол Нестопански сектор/Физическо лице