Наименование на член на КВО Представител за ЮЛ:Седалище и адрес на управление
за ФЛ:адрес
Сектор и заинтересована
страна
Телефон e-mail
1. Малинка Василева Малинка Василева гр. Белене Нестопански сектор/читалище 0888138619 [email protected]
2. Община Никопол
ЕИК 000413885
Емил Цеков гр. Никопол, ул. "Ал.   
Стамболийски" №5
Публичен сектор/ Общини 06541/21-90 [email protected]
3. НЧ "Съгласие - 1907"
ЕИК 114087799
Красимира Илиева с. Лозица, общ. Никопол, ул. „Борис Ганчев” № 55 НПО
0887537148 [email protected]
4. ЗП „ Пламен Дулев”, ЕИК 178743159 Пламен Дулев гр. Белене, ул. „Черно море” № 7 Стопански сектор/бизнес 0892261777 [email protected]
5. „Майкромет” ООД,
ЕИК 114141282
Тихомира Лазарова гр. Белене, ул. „Добруджа” № 6 Стопански сектор/бизнес 0889200623 [email protected]
6. „Ани и Яни 2000” ЕООД, ЕИК 206527171 Янко Главанов гр. Белене, ул. „Шипка” № 8 Стопански сектор/бизнес
0896751401
[email protected]
7. Момчил Линов Момчил Линов гр. Белене Нестопански сектор/Физическо лице 0889766520 [email protected]
8. Община Белене,
ЕИК 000413579
Милен Дулев гр. Белене,                                       ул. „България” № 35 Публичен сектор 0658/3-10-61 HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected]
9. Фондация "Устойчиво бъдеще"
ЕИК 176653439
Мирослав Братанов
гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий” № 20, бл. 3/51, вх. А,
ап. 7

НПО

0889469132

[email protected]
10. Сдружение „Културен център Евгений Босилков - Белене”
ЕИК 176855797
Паоло Кортезе
гр. Белене, ул. „Страцин” № 2

НПО0895822959
 
11. Сдружение „Алтернатива за Дунав”
ЕИК 176652262

Мария Павлова-Кондрова
гр. Белене, ул. „България” № 37

НПО
0888145972

[email protected]
12. НЧ "Виделина - 1897",
ЕИК 000404338
Алек Иванчев
с. Деков, община Белене, площад "Възраждане" № 5

НПО


0879123898

[email protected]
13. НЧ „Изгрев - 1927”
ЕИК 000404466


Людмила Лазарова
с. Кулина вода, община Белене, ул. „Георги Димитров” № 45
НПО 0879123883 [email protected]
14. НЧ „Напредък 1871 ”
ЕИК 114084963

Ралица Маринова гр. Никопол, ул. "Христо Ботев" № 6 НПО 0888009355 [email protected]
15. НЧ „Развитие 1900”
ЕИК 114090293

Боряна Халова с. Въбел, община Никопол, ул. „Ленин” № 6 НПО 0878926288 [email protected]
16. НЧ „Петър Парчевич 1927”
ЕИК 114088901

Мария Иванова с. Асеново, община Никопол, ул. „Трети март” № 56 НПО 0879401475 [email protected]
17. НЧ „Съгласие - 1907”
ЕИК 114087482

Детелина Петкова с. Новачене, община Никопол, ул. „Ленин” № 1 НПО 0899841159 [email protected]
18. НЧ „Просвета 1927”
ЕИК 114096588

Даринка Димитрова
с. Драгаш войвода, община Никопол, ул. „Петър Велчев” № 73 НПО 0878281032 [email protected]
19. НЧ „Зора - 1905”  ЕИК114094509 Илиана Блажева с. Бацова махала, община Никопол, ул. „Георги Димитров” № 34 НПО 065492531
0877166437
 
20. „Габриела Каплан” ЕООД
ЕИК 203395946

Каплан Топишев гр. Никопол, ул. „Морава” № 17 Стопански сектор/бизнес
0876666508  
21. ЕТ „Славянка Маринова”
ЕИК 824120756
Славянка Маринова гр. Белене, ул. „Хан Аспарух” № 7 Стопански сектор/бизнес
0882972880  
22. „ХЕРА Белене” ЕООД
ЕИК 200979764
Бистра Павловска
гр. Белене, ул. „Иван Вазов” № 10, бл. 2/42, вх. Д, ап. 15 Стопански сектор/бизнес 0888364734 [email protected]
23. ЕТ „TАРА Женя Генова 64”
ЕИК  BG 201197912
Женя Генова
гр. Белене, ул. „Цанко Церковски” № 37
Стопански сектор/бизнес
0878169744  
24. "Елиа Милк" ООД,
ЕИК 114687744
Найде Татарлъ
с. Драгаш войвода, общ. Никопол,
ул. "Петър Велчев" № 16

Стопански сектор/бизнес 0878209399 [email protected]
25. ЗП  „Тони Рупов”
ЕИК 178778594
Тони Рупов гр. Белене, ул. „Александър Стамболийски” № 39 Стопански сектор/бизнес 0887604795 [email protected]
26. ЗП "Милен Иванов"
ЕИК178769093
Милен Иванов
гр. Белене, ул. "Украйна" № 3, бл.5/51, вх. А, ап. 3  Стопански сектор/ бизнес 0888460279 [email protected]
27. ЗП „ Росен Кирилов”
ЕИК 177970905
Росен Кирилов гр. Белене, ул. „Отец Паисий Хилендарски” № 2 Стопански сектор/бизнес 0879685542  
28. ЗП „ Блажко Петков”
ЕИК 178781238
Блажко Петков
с. Петокладенци, община Белене, ул. „Шипка” № 3 Стопански сектор/бизнес 0895791315  
29. ЕТ „Силвия Михайлова 84”
ЕИК 203393190
Силвия Михайлова гр. Белене, ул. „Патриарх Евтимий” № 22, бл. 2/51, вх. Д, ап. 9 Стопански сектор/бизнес
0890934  
30. „Теодора 60”  ЕООД
ЕИК 202744829
Теодора Йорданчева гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски” № 1 Стопански сектор/бизнес 0876711622  
31. ЕТ „Шумов 91”
ЕИК 114022068
Георги Георгиев с. Муселиево, община Никопол, ул. „Искър” № 17 Стопански сектор/бизнес 0889043879  
32. Анелия Петкова Анелия Петкова гр. Никопол Нестопански сектор/Физическо лице 0885566298