Местна инициативна група
Белене - Никопол

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа
инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г.
Местна инициативна група Белене - Никопол
copyright © 2016

Община
БЕЛЕНЕ
Община
НИКОПОЛ
карта
карта
ЗЕЛЕН КАЛКУЛАТОР
Back
Next

Общо събрание
"Утвърден актуален списък на ОС към 15.06.2018 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 10.10.2018 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 07.02.2019 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 23.04.2019 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 08.05.2019 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 08.05.2019 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 10.05.2021 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 25.10.2021 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 25.01.2022 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 27.01.2022 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 15.02.2022 г."
Актуален списък към 24.02.2022г.
Актуален списък към 01.03.2022г.
"Утвърден актуален списък на ОС към 26.04.2022 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 29.03.2022 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 17.03.2022 г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 30.05.2022г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 06.06.2022г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 30.06.2022г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 10.03.2023г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 10.05.2023г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 11.09.2023г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 18.09.2023г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 22.02.2024г."
"Утвърден актуален списък на ОС към 23.04.2024г."